Organisatie

Wij Ouderen

POWERVoL is een vrijwilligersorganisaties door en voor ouderen: als begeleider, fotograaf, organisator, vlogger, netwerker, strateeg, bestuurslid en zo zijn er allerlei taken waarin je een bijdrage kunt leveren aan een reëlere beeldvorming over ouderen en jezelf blijft ontwikkelen.Ons enthousiasme, onze kennis en ervaring delen wij graag met geïnteresseerde organisaties, toekomstige POWERVoL groepen en deelnemers.
Bekijk onze video (2 minuten).

 

Dit zeggen ouderen over POWERVol:

Kees (71 jaar): Ik ben op veel plekken in de wereld geweest. Genietend van de staat van pensionado kwam ik een paar jaar terug tot de ontdekking dat er nog veel is om je voor in te zetten. POWER sprak me aan, omdat we geen mensen afschrijven omdat ze (te) oud zijn. Natuurlijk lopen we meer risico als we ziek worden, maar ik wens niet uitgespeeld te worden tegen mensen die jonger zijn. Power is een uitstekend middel om te laten zien dat ouderen mee kunnen en moeten doen. De inclusieve samenleving doet ertoe.

Marlou (67) deed mee aan de workshopreeks toen haar rol als mantelzorger wegviel. ,,Mijn werk was gestopt. Ik paste op de kleinkinderen en was mantelzorger. Toen dat wegviel, dacht ik: oppassen vind ik leuk, maar er zijn vast méér dingen die ik leuk vind.” Ze besloot om mee te doen aan POWER. Dat heeft haar veel gebracht. Marlou: ,,Overzicht, inzicht en uitzicht.” Ze licht toe: ,,Overzicht is: waar sta jij in de maatschappij, hoe is je leven? Als je dat helder hebt, krijg je inzicht: waar word ik blij van, wat drukt op me? Dan wordt duidelijk: dát wil ik niet, dát wel. Dat geeft je uitzicht: zó ga ik het doen.”

Flip (73) nam deel aan de workshopreeks nadat hij alleen kwam te staan. ,,Na een jaar in de rouw dacht ik: ik ga zoeken wat ik nu ga doen met mijn leven. Ik deed vrijwilligerswerk, maar was moeilijk te been. Financieel had ik het goed voor elkaar. Ik had genoeg kennissen. Maar uiteindelijk deed ik alles alleen.” De workshops brachten hem reflectie. ,,Je hoort verhalen van anderen. Dan denk je: ik heb niet zo te klagen. Door de cursus kwam ik tot de conclusie: ik wil de rest van mijn leven prettig doorbrengen, leuke dingen doen en het liefst niet in mijn eentje. En de cursus heeft nóg wat opgeleverd: ik heb er mijn vriendin leren kennen.”


Missie en visie

De missie van POWER Veerkracht op Leeftijd luidt:

Ouderen blijven zich ontwikkelen en doen mee in de samenleving

Deze missie is geformuleerd vanuit de volgende visie:
Ouderen hebben een langere -en veelal gezondere- levensverwachting dan voorgaande generaties ouderen. In de samenleving leven echter ‘oude’ beelden en opvattingen over ouderen en ouder worden.

Ouderdom wordt gezien als een verlengstuk van de volwassenheid met een slotperiode van verval waarin ouderen zielig en kwetsbaar zijn. Of de ouderdom wordt ontkend en gezien als een periode van ‘genieten’ en ‘niet meer werken’  waarin ouderen gelukkig, gezond en sportief zijn.

POWERVoL beschouwt de ouderdom als een zelfstandige levensfase met haar eigen bijzonderheden. En gaat ervan uit dat ouderen zich kunnen blijven ontwikkelen maar door de heersende opvattingen onvoldoende uitgedaagd worden. Dat is jammer, zowel voor de oudere als voor de maatschappij.

Daarom brengt POWERVoL ouderen bijeen die hun talenten als begeleider van groepen in willen zetten met ouderen die plannen voor de toekomst willen maken.

POWERVoL heeft als doel:

  • het ondersteunen van ouderen op lokaal niveau bij hun keuzevorming en perspectief op sociale netwerken en maatschappelijke betrokkenheid.
  • het bevorderen van een positieve beeldvorming van ouderen en ouder worden.

POWER Veerkracht op Leeftijd is in 2014 gestart als project van Gilde Nederland en per 2020 verzelfstandigd. Er is in diverse plaatsen een ruime ervaring opgebouwd en meer dan 700 ouderen deden mee aan de workshops.

Het landelijk bestuur bestaat uit 5 leden, zie Contact.


POWER Lokaal

POWERVoL is een netwerkorganisatie. Lokale POWERVoLgroepen zijn actief in hun woonplaats. Zij zijn zelfsturend, maken hun eigen projectplan en werven de deelnemers voor de workshops. De stichting POWERVoL ondersteunt met hulpmiddelen, zoals een wervingsfolder (op maat), en organiseert informatiebijeenkomsten en trainingen voor begeleiders. Vrijwilligers van lokale POWER groepen worden gefaciliteerd door middel van het inzien en bewerken van handige handleidingen, documenten, werkvormen en afbeeldingen.

Ook ontvangen zij teksten ter inspiratie en nieuwsbrieven. Via een login met wachtwoord kan deze informatie worden gedownload en verkregen via het Portaal; een afgeschermd gedeelte van deze website.

Lopende POWER groepen:

Zelf een POWERVoL groep starten?

Wil je in je eigen woonplaats een POWERVoL-projectgroep starten? Neem gerust contact op met één van de lopende projecten. De contactpersonen vertellen graag over hun ervaringen. Lees de ervaringen van Peter uit Houten en Mieke uit Alphen aan de Rijn.

Wat heb je nodig om een POWERVoL groep te starten?

Vooral enthousiasme en zin om iets nieuws te beginnen. Net als andere leeftijdgenoten zoek je naar (andere) invulling van tijd en wil je zinvol en maatschappelijk bezig zijn. Het levert je inspiratie op om met andere ouderen, het ouder worden positief te beleven.

Je werkt in een groep van vier tot zes mede-projectgroepleden om de taken  als begeleider/coach workshops en organisator POWERVoL netwerk, PR enz. uit te voeren.