POWER Veerkracht op Leeftijd

POWER Veerkracht op Leeftijd (POWERVoL) is een initiatief voor én door senioren die elkaar willen inspireren om het ouder worden op een positieve manier te beleven. Op deze website kunt u kennismaken met onze activiteiten.

POWER Veerkracht op Leeftijd is (sinds 1-1-2020) een stichting met een bestuur en lokale POWER projectgroepen. Allen zetten zich, als vrijwilliger, in om de doelen te bereiken.

POWERVoL is ontstaan als project van en onderhoudt nauwe banden met Gilde Nederland. De werkwijze en het materiaal van POWER zijn in de praktijk getest.

Ons enthousiasme en onze kennis en ervaring delen wij graag met geïnteresseerde organisaties, toekomstige projectgroepen en deelnemers. In 2 minuten tonen wij u een beeld van POWER Veerkracht op Leeftijd.


Heeft u een vraag? Of wilt u zelf een POWER-groep starten? Neem 
contact met ons op. Financieel wordt POWER mede mogelijk gemaakt door:
Fonds Sluyterman van LooKansfondsStichting RCOAK, Stichting Brentano, fonds Maagdenhuis en het Vaillantfonds