Activiteiten

Workshops

POWER Veerkracht op leeftijd (=POWERVoL) begint met een reeks van vijf workshops. Daarin gaan deelnemers met elkaar in gesprek over hoe zij in het leven staan en waar op dit moment hun interesses en behoeften liggen. Zij doen dat aan de hand van inspirerende thema’s die betrekking hebben op vijf levensdomeinen. Dat zijn:

De workshops worden voorbereid en begeleid door speciaal voor POWER opgeleide vrijwilligers (zie train de trainer). Zij zijn lid van de plaatselijke projectgroep.

De manier waarop aan de thema’s wordt gewerkt kan variëren van het bespreken van interessante teksten, muziek of een film tot opdrachten, interviews of een natuurwandeling. Hoe dan ook, persoonlijke verhalen en ideeën van deelnemers geven de workshops hun uiteindelijke kleur. De workshops hebben vaak een vervolg waarbij de deelnemers elkaar na afloop blijven zien in POWERVoL-kringen.


Train de trainer

Om lokale vrijwilligers vertrouwd te maken met de visie en werkwijze van POWERVoL is er de meerdaagse training: Handreiking POWER Veerkracht op Leeftijd.De training besteedt aandacht aan de opzet van de vijf workshops, hun onderlinge samenhang en de relatie met andere POWERVoL-activiteiten. Daarnaast wordt ingegaan op het theoretische kader, met onderwerpen als “Het huis van de identiteit” en “Koersen op eigen regie en stuurkracht”. Er is voldoende tijd om te oefenen met de vaardigheden die nodig zijn om POWERVoL-activiteiten te begeleiden.


Netwerken en kringen

De POWERVoL-kringen vormen samen met de lokale projectgroepen van begeleiders en een lokaal POWERVoL-netwerk.Een of twee keer per jaar organiseren de begeleiders een bijeenkomst om het netwerk als ‘lerende gemeenschap’ voor ouderen levend te houden.

Zo biedt POWERVoL ouderen de mogelijkheid om elkaar te blijven ontmoeten, te bezinnen en (nieuwe) plannen te maken.