Train de trainer

De eerstvolgende driedaagse train de trainer vindt plaats op 13 en 29 september, en op 14 oktober 2021.

Kosten: € 500,00 per deelnemende organisatie.

Om lokale vrijwilligers vertrouwd te maken met de visie en werkwijze van POWERVoL organiseert stichting POWERVoL een meerdaagse training Handreiking POWER Veerkracht op Leeftijd.

Deze training wordt uitgevoerd door een professionele trainer die ervaring heeft met het organiseren en begeleiden van POWER-activiteiten. De training besteedt aandacht aan de opzet van de vijf workshops, hun onderlinge samenhang en de relatie met andere POWER-activiteiten. Daarnaast wordt ingegaan op het theoretische kader, met onderwerpen als “Het huis van de identiteit” en “Koersen op eigen regie en stuurkracht”. Er is voldoende tijd om te oefenen met de vaardigheden die nodig zijn om POWER-activiteiten te kunnen begeleiden.

Voor meer informatie: power@veerkrachtopleeftijd.nl
U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier.