Organisatie

POWERVoL is najaar 2014 gestart als meerjarig project van Gilde Nederland, vanaf 2020 voortgezet door de  stichting POWER Veerkracht op Leeftijd.

De eerste workshops zijn gegeven in 2015 waarna er vele volgden; inmiddels deden meer dan 660 ouderen mee.  Einde 2020 staan 11 projectgroepen met getrainde begeleiders voor u klaar om na de lockdown op te starten.

Zie de huidige lokale projectgroepen.

Handreiking

Voor de inhoudelijke ontwikkeling van POWER Veerkracht op Leeftijd werkte het project samen met ActiveAge. De Handreiking POWER Veerkracht op leeftijd is geschreven door Kees Penninx van ActivAge. De handreiking bevat naast handige draaiboeken en een materialenboek ook een theoretisch kader en didactische tips voor de begeleiders. De eerste lokale POWER-groepen van de Gilden Zeist en Zutphen en Welzijn Ouderen Borne (WOB) hebben de handreiking getest. Om continuïteit en kwaliteit in de uitvoering te garanderen volgen alle lokale begeleiders de training Handreiking POWER Veerkracht op Leeftijd.

Landelijke samenwerking

Wij nodigen u van harte uit om in uw eigen woonplaats ook een POWER-projectgroep te starten. Wij brengen u graag in contact met andere initiatiefnemers, zodat u elkaar kunt adviseren en inspireren. Wij organiseren daartoe regelmatig bijeenkomsten. De data worden vermeld onder Nieuws.
Voor een bijdrage van € 150,00 per jaar kunnen lokale projectgroepen gebruik maken van een landelijk ondersteuningspakket.

Achtergrond informatie

Meer informatie over de opzet van POWER en de eerste ervaringen vindt u in het informatiebulletin van juni 2015 en het pamflet.
In de loop van 2021 zullen beide documenten worden geactualiseerd maar als achtergrond zijn beiden nog informatief.