Opzet POWER

Een POWER-project begint met een reeks van vijf workshops. Voor wie dat wil zijn deze workshops de opstap naar POWER-kringen. Een of twee keer per jaar organiseren de begeleiders een bijeenkomst om het lokale POWER-netwerk als ‘lerende gemeenschap voor ouderen’ leven te houden.

Lokale projectgroepen zijn zelfsturend, zij maken hun eigen projectplan en werven zelf de deelnemers voor de workshops. De stichting POWERVoL ondersteunt met praktische hulpmiddelen, zoals een wervingsfolder, en organiseert informatiebijeenkomsten en trainingen voor lokale begeleiders.

Wilt u in uw eigen woonplaats een POWER-projectgroep starten? Neem gerust contact op met één van de lopende projecten. De contactpersonen vertellen u graag over hun ervaringen.

U kunt uw vraag ook stellen met behulp van het contactformulier of een bericht sturen naar power@veerkrachtopleeftijd.nl