Ontmoeting POWER

Op 30 juni  jl. bracht de landelijke projectgroep bestaande POWER-projecten en nieuwe initiatieven met elkaar in contact tijdens de bijeenkomst Ontmoet POWER in Zutphen.

In een carrousel van workshops vertelden deelnemers, begeleiders en organisatoren uit  Borne, Zeist en Zutphen enthousiast over de eerste pilots. Zij deelden hun kennis en ervaring met ruim dertig belangstellenden van zeven organisaties uit verschillende delen van Nederland.

Kees Penninx, auteur van de Handreiking POWER Veerkracht op leeftijd, hield een inleiding over de inspiratiebronnen en de opzet van POWER.

Annegreet van Bergen, auteur van de bestseller Gouden Jaren, hield ter afsluiting van de bijeenkomst een speciale lezing over omgaan met veranderingen. Zij stak daarmee de merendeels oudere  aanwezigen een hart onder de riem.

“Na vanmiddag is het voor mij allemaal veel meer gaan leven” was een veelvoorkomende reactie van de bezoekers. “Er wordt met de workshops echt iets op gang gebracht. Ook goed dat er is nagedacht over het vervolg. De Handreiking voor begeleiders biedt een goed houvast bij het voorbereiden en begeleiden van de workshops”.

“Ontmoeten, uitwisselen en delen”, dat is POWER volgens de deelnemers.