Ontmoet POWER

Op 8 juni  jl. bracht de landelijke projectgroep bestaande POWER-projecten en nieuwe initiatieven met elkaar in contact tijdens de bijeenkomst Ontmoet POWER in Maarssen.

In een carrousel van workshops vertelden deelnemers, begeleiders en organisatoren uit Stichtse Vecht, Borne, Zeist en Zutphen enthousiast over de workshops en de opzet. Zij deelden hun kennis en ervaring met ruim dertig belangstellenden van acht organisaties uit verschillende delen van Nederland.

2016-06-08 Ontmoet POWER 05Jaap Verkroost, oud-wethouder sociaal domein van Stichtse Vecht hield ter afsluiting een  lezing over Veerkracht  en omgaan met veranderingen. Hij bespeurt een hunkering naar meer samen en tegelijkertijd de aanwezigheid van steeds meer eilandjes. Onze samenleving heeft veel potentieel dat niet of onvoldoende benut wordt. ‘Zelfredzaamheid’ heeft als begrip dan misschien een negatieve lading, zo zegt hij, we hebben deze wel nodig. Daarnaast hebben we behoefte aan nieuwe sociale verbanden. POWER als een actiegerichte organisatie kan hierbij in zijn visie een belangrijke rol spelen.

“Dit proeven aan POWER smaakt naar meer ..“en “Er wordt met de workshops echt iets op gang gebracht. Ook goed dat er is nagedacht over een vervolg”. De Handreiking biedt begeleiders een goed houvast bij het voorbereiden en begeleiden van de workshops”.

“Ontmoeten, uitwisselen en delen”, dat is POWER volgens de deelnemers.Bovenkant formulier

CoR