Workshops

POWER Veerkracht of Leeftijd begint met een reeks van vijf workshops. Daarin gaan deelnemers met elkaar in gesprek over hoe zij in het leven staan en waar op dit moment hun interesses en behoeften liggen. Zij doen dat aan de hand van inspirerende thema’s die betrekking hebben op vijf levensdomeinen:

5-levensdomeinen

De workshops worden voorbereid en begeleid door speciaal voor POWER opgeleide vrijwilligers. Zij zijn lid van de plaatselijke projectgroep.

De manier waarop aan de thema’s wordt gewerkt kan variëren van het bespreken van interessante teksten, muziek of een film tot externe opdrachten, interviews of een natuurwandeling. Hoe dan ook, persoonlijke verhalen en ideeën van deelnemers geven de workshops hun uiteindelijke kleur.

“De kringgesprekken hebben mij de meeste energie gegeven.”
“De sfeer was open, het voelde heel vertrouwd.”
“Er is iets in mij op gang gekomen.”
(Deelnemers na afloop van de workshops)

Onder meedoen leest u waar de workshops worden gegeven.