Organisatie

POWER Nederland is in het najaar van 2014 gestart als meerjarig project van Gilde Nederland. De eerste groepen begonnen in het voorjaar van 2015. Eind 2019 waren 16 lokale projectgroepen actief. Het aantal deelnemers aan de workshops bedroeg over deze 5 jaar totaal 663.

Met ingang van 1 januari 2020 is het project verzelfstandigd: Stichting Gilde POWER Veerkracht of Leeftijd Nederland.

Zie de huidige lokale projectgroepen.

Handreiking

Voor de inhoudelijke ontwikkeling van POWER Veerkracht op Leeftijd werkte het project samen met ActiveAge. De Handreiking POWER Veerkracht op leeftijd is geschreven door Kees Penninx van ActivAge. De handreiking bevat naast handige draaiboeken en een materialenboek ook een theoretisch kader en didactische tips voor de begeleiders. De eerste lokale POWER-groepen van de Gilden Zeist en Zutphen en Welzijn Ouderen Borne (WOB) hebben de handreiking getest. Om continuïteit en kwaliteit in de uitvoering te garanderen volgen alle lokale begeleiders de training Handreiking POWER Veerkracht op Leeftijd.

Landelijke samenwerking

Wij nodigen u van harte uit om in uw eigen woonplaats ook een POWER-projectgroep te starten. Wij brengen u graag in contact met andere initiatiefnemers, zodat u elkaar kunt adviseren en inspireren. Wij organiseren daartoe regelmatig bijeenkomsten. De data worden vermeld onder Nieuws.
Voor een bijdrage van € 150,00 per jaar kunnen lokale projectgroepen gebruik maken van een landelijk ondersteuningspakket.

Achtergrond informatie

Meer informatie over de opzet van POWER en de eerste ervaringen vindt u in het informatiebulletin van juni 2015 en het pamflet.
In de loop van 2020 zullen beide documenten worden geactualiseerd maar als achtergrond zijn beiden nog informatief.